www.beursenzo.nl
Home » Reglementen

Reglementen 

Organisatieburo "Beurs & Zo" 

 

Standhouder 

De standhouder dient zich op verzoek van de marktorganisatie of van overheidswege te legitimeren door middel van paspoort of geldig identiteitsbewijs. 

 

Standhouders die elektra behoeven en indien beschikbaar, krijgen een toeslag. Gebruik van elektra zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan. 

 

U dient de looproute zoveel mogelijk vrij te houden voor de bezoekers. De organisatie heeft het recht om hier op toe te zien en eventueel in te grijpen als dit nodig mocht zijn. 

 

U mag uw kraam niet voortijdig inpakken. Na de markt kunt u uw spullen inpakken en naar huis gaan. Het is verplicht om lege dozen, plastic tassen en dergelijke mee te nemen! Uw plek dient schoon achter te blijven. Houdt u zich niet aan deze regel dan kunt u een nota tegemoet zien. De hoogte van deze nota zal het dubbele zijn van de huur die u betaald heeft. 

 

We krijgen regelmatig de vraag om exclusiviteit op de markt. We zullen daar zeker rekening mee houden, maar kunnen dit niet garanderen. 

 

Het is alleen toegestaan spullen te verkopen die beschreven zijn op het aanmeldformulier. De organisatie heeft het recht u te verplichten om spullen die niet beschreven staan op het aanmeldformulier van uw plek te verwijderen. 

Dit alles om branchebescherming te garanderen.

 

De organisatie houdt rekening met de wensen van de standhouders wat betreft uw standplaats. Met de indeling is dit niet altijd mogelijk. De organisatie heeft de uiteindelijke beslissing. 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw artikelen. 

 

De risico's die verbonden zijn aan het gebruik van uw plek/kraam is voor rekening van de standhouder. Denk dan aan zichtbare en onzichtbare gebreken en de daar aan verbonden exploitatie. De organisatie is niet aansprakelijk voor deze schade, ongeacht hoe deze ontstaan is. 

 

Schade die ontstaat door toedoen van de standhouder toegebracht aan derden, zullen op de standhouders worden verhaald. 

 

Standhouder dient zich te houden aan de regels van gemeente, brandweer, politie, hulpverleningsdiensten en Organisatie. 

 

Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen achter de kraam. 

 

Schade die ontstaat door het niet doorgaan van een evenement zijn niet voor rekening van organisatie. 

 

Standhouders zijn verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen die gesteld worden aan hun branche en hiervoor passende maatregelen te treffen. 

 

Standhouders die voedingswaren verkopen dienen zich te allen tijde te houden aan de hiervoor geldende eisen van de overheid. 

 

Partytenten mogen alleen geplaatst worden in overleg met de organisatie. Niet elke locatie is geschikt voor partytenten. De veiligheid van het publiek en de standhouders moet gegarandeerd worden.

 

 

Organisatie heeft het recht u te verwijderen van het evenement als u zich niet aan de reglementen houdt. 

 

Goederen 

Heeft u grote spullen die niet op of onder de kraam passen adviseren we u een lege plek naast uw kraam te huren. Hier kunt u deze artikelen dan kwijt. 

 

U mag goederen verkopen die u heeft aangegeven op het inschrijfformulier. Staan er goederen die niet op het formulier staan kan de organisatie u verplichten deze goederen te verwijderen. 

 

Betalingsvoorwaarden 

 

 

U dient de huur voor uw tafel en/of lege plek vooraf te voldoen. 

Betaling kan via rekeningnummer NL20 RBRB 0898 378656 tnv. A. Kiwiet. 

Bij betaling graag uw naam en adres, klantnummer en markt vermelden. 

 

Indien de markt inmiddels zijn volgeboekt dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

 

Wanneer u bij ons inschrijft ontvangt u van ons een mail met een factuur. Pas als de factuur voldaan is, is uw reservering definitief. Elk evenement dient u vooruit te betalen . 

 

Hebben wij tot 14 dagen voor aanvang van de markt nog niets ontvangen, dan vervalt uw reservering. 

 

Annuleren van de stand: Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de markt, dan kunt u tot een week voor de markt  uw tafel en/of lege plek kosteloos annuleren. Daarna wordt het gehele bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Algemeen 

Organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Elke standhouder is verplicht zijn eigen eigendommen te verzekeren en tevens hun aansprakelijkheid met betrekking tot derden. Ook schade toegebracht aan gehuurde kramen komen voor risico van de standhouder. 

 

In alle punten waar dit reglement niet in voldoet beslist de organisatie.